Falsterbo Horse Show

Varje år samlas tusentals hästälskare i det somriga Skåne för att njuta av Falsterbo Horse Show. Falsterbo är en plats som har haft en stark koppling till hästar i nära hundra år. Redan på 1920-talet arrangerades de första tävlingarna här när skåningarna insåg att platsen var optimal för hästsport. Med närheten till större städer som Malmö och Köpenhamn samt goda flygförbindelser till övriga Europa har tävlingen även blivit en internationell angelägenhet. Det gör att antalet besökare har kunnat växa stadigt för varje år och numera kommer människor från hela världen, inklusive avlägsna kontinenter som Sydamerika, Asien och Afrika, för att se på tävlingen.

 

Det första hoppderbyt arrangerades 1969, vilket gjorde att tävlingen fick mer av samma karaktär som den har idag. Då var åskådarantalet få och antalet tävlande ännu färre. Men tävlingen fick snabbt rykte om sig att hålla hög kvalitet, vilket gjorde att den snabbt lockade till sig nyfikna. 1986 hade tävlingen vuxit tillräckligt mycket för att ett aktiebolag, Falsterbo Horse Show AB, skulle bildas och ta över driften. Dessutom hade antalet åskådare vuxit så pass mycket att en ny läktare behövdes byggas. Den fick namnet Lars Hedin-läktaren. Därefter har arenan byggts ut ytterligare för att kunna rymma den imponerande besökarskaran.

Riding

 

En förändring som har skett under åren är att Falsterbo Horse Show numera är mer av just en show. Det innebär att publiken förväntar sig att bli underhållna på fler sätt än att bara titta på en tävling. Ofta arrangeras det uppvisningar av olika slag som alla involverar hästar. Under showen, som alltid arrangeras i juli varje år, är programmet fullspäckat under några dagar och för den som vill se hästshow finns det alltid något att titta på. Det finns naturligtvis även hårda tävlingsmoment för den intresserade. Falsterbo Horse Show drar till sig den absoluta eliten inom hästsport, vilket gör att det blir en prestigefylld kamp inom de olika grenarna.

 

Många som besöker Falsterbo Horse Show är veteraner inom sporten och har en bred kunskap om det mesta som är hästrelaterat, men det finns också ett antal nybörjare som är nyfikna.

magazinum