Hoppning

Hoppning, eller banhoppning, är den största grenen inom ridsport. Grenen har varit en olympisk sport ända sedan år 1900. I grenen gäller det för ekipaget – ryttaren och hästen – att ta sig igenom en bana med olika hinder på så kort tid som möjligt och med så få fel som möjligt. I många tävlingar rider man dock först en grundomgång. Då gäller det att inom en viss maxtid ta sig runt banan helt felfritt. I omhoppningsomgången, som bara sker om mer än ett ekipage klarade sig felfritt genom grundomgången, gäller sedan de ordinarie reglerna. Det kan sägas vara en slags utslagningsomgång för att avgöra vem som är vinnaren.

Banornas svårighet kan varieras genom att förändra hindrens position i förhållande till varandra, hur långt det är mellan hindren och vilka typer av hinder som kombineras. Det går självklart även att helt enkelt höja hindren för att öka svårighetsgraden. Det finns tre huvudsakliga kategorier av hinder: rättuppstående hinder, längdhinder och fyllnader, varav den sistnämnda kategorin är dekorationer och utfyllnader under och runt hindren som kan öka deras svårighetsgrad. Rättuppstående hinder är hinder som byggs på höjden. De kan ha olika form, till exempel sax (två bommar som läggs i ett kryss), räcke (två eller flera bommar på höjd) eller mur (ett hinder gjort att se ut som en mur men som är av ett lättrivet material). Längdhindren består av två eller flera sådana hinder placerade efter varandra, till exempel två räcken efter varandra eller en vattengrav.Hoppning 2

Tävlingar inom hoppning delas in i olika klasser beroende på vilken nivå de är på. Klubbtävlingar är till exempel den lägsta klassen, eftersom endast ryttare i den egna ridklubben får delta. För att delta i en sådan tävling krävs inte heller någon ryttarlicens, utan endast ett betalt medlemskap i klubben. När man går upp en klass, till de lokala och regionala tävlingarna, krävs däremot ryttarlicens. Elitklassen är den klass som SM och EM-kvalen ingår i, men för att få tävla i dessa tävlingar krävs att man först uppnår en viss poäng i de nationella tävlingarna, som är klassen över de regionala tävlingarna.

Hoppning är således en krävande ridsport som har långa anor, och det är inte svårt att förstå varför den lockar många pojkar och flickor till att börja med ridning.

magazinum