Inverkansbedömd terrängritt

Inverkansbedömd terrängritt är ett kortare terrängprov där häst och ryttare bedöms av en eller två domare. Genom olika poängkategorier bedömer domarna både hästens och ryttarens teknik samt det samspel som finns mellan dem, men framförallt handlar det om att ryttarens inverkan i ritten ska bedömas. Det vanliga terränghästprovet syftar på det motsatta – att bedöma hästens lämplighet att framföras i terräng. Från början kommer tävlingsformen från Tyskland.

 

Bedömning och syfte
Svenska Ridsport Förbundet förklarar att bedömningen av inverkansbedömd terrängritt ska genomföras av minst en men helst två domare som tillsammans ger ett gemensamt betyg. Man bedömer delar som inverkan, sits och anridning. Domarna skriver poängen på särskilda protokoll. Syftet med bedömningen är att ryttarna ska sträva efter en korrekt position i lätt sits, få en förståelse för terrängridning, lära sig att rida i rätt tempo och lägga ner tid på träning, kunna inverka på hästen även i lätt sits och ha förmåga att rida med harmoni och balans även i terräng. Ytterligare ett syfte är att utbilda ryttarna på olika hindertyper, från grunden.

Smiles at the water jump

 

Risker
Även om Inverkansbedömd terrängritt kan ses som en enklare form av terrängritten i fälttävlan finns det skaderisker. Det gäller att man tränar noga och successivt bygger upp förmågan att hantera svåra utmaningar och olika typer av terräng. Om olyckan skulle vara framme och man skadar sig så är det bra att ha en försäkring som täcker för olycksfall. Om man skulle skada tänderna exempelvis så finns det bra tandläkare Göteborg som jobbar professionellt med olika typer av tandvård och rehabilitering av skador. För att vara rätt utrustad vid ridning ska man bland annat ha en bra, godkänd hjälm och en säkerhetsväst.

 

Ridning som motionsform
All typ av ridning är motion men i synnerhet terrängridning av olika slag kräver att både häst och ryttare är i god form. Det krävs både kondition, muskler, koordination och balans för att ekipaget ska framföras obehindrat genom terräng och över hinder. Utöver det krävs ett samarbete och en tillit mellan häst och ryttare. Om någon av parterna tvivlar på varandra finns risken för exempelvis vägran och felbedömningar, men även olyckor.

magazinum